บริการ SUKAPAPDEE
เป็นบริการเกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพดี
และข่าวสถานการณ์โควิด

คิดค่าบริการครั้งละ 5.00 บาท/ข้อความ และส่งให้ทุกวัน
วันละ 2 ครั้ง

บริการนี้ไม่รวมภาษีและค่าเชื่อมต่อInternet
สมัคร&ยกเลิก
-สมัคร พิมพ์ R ส่งไปที่ 4716901
-ยกเลิก โทร *137
สอบถามโทร 025592997 (จ.-ศ. 9.00- 18.00)